Trường quốc tế Á Châu(亞洲國際學校)

The Asian International School

亞洲國際學校

Trường Quốc tế Á Châu (tên tiếng Anh: The Asian International School) là trường phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, là thành viên của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Á Châu - một tập đoàn giáo dục và nghiên cứu khoa học tại Việt Nam.

制服介紹 | Uniform Intro

校園 | Campus

上傳校園照片
本校尚無照片,歡迎提供照片上傳