SMK Jalan Kota Tinggi

SMK Jalan Kota Tinggi

SMK Jalan Kota Tinggi

基本資料 | Information

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Mematuhi Aspirasi Negara.

MOTO
Gigih Teras Jati Diri

FALSAFAH SEKOLAH
1. Mendidik generasi pelajar bagi melahirkan modal insan yang beriman kepada Allah patuh kepada raja dan negara. Sentiasa cinta akan ilmu, kreatif dan berupaya menjadi manusia yang berguna kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat,agama dan Negara.
2. Melahirkan generasi pelajar yang beramal dengan ilmu yang diperolehi. Ilmu hanya bernilai kiranya diamalkan untuk faedah sejagat.

MATLAMAT SEKOLAH
1. Mempunyai barisan pemimpin pengurusan pendidikan yang berintegriti.
2. Mempunyai sumber manusia yang berkualiti dari segi keilmuan, kemahiran dan sahsiah.
3. Melahirkan insan berkualiti yang dapat memenuhi keperluan global.
4. Mencapai prestasi cemerlang dalam pentaksiran dan penilaian.
5. Mempunyai kemudahan pendidikan yang berkualiti.
6. Mempunyai sistem pengurusan yang cekap dan berkesan.

制服介紹 | Uniform Intro

校園 | Campus

上傳校園照片
本校尚無照片,歡迎提供照片上傳