SMK Tropicana

SMK Tropicana

SMK Tropicana

Visi: "Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera."
Misi: "Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara."

制服介紹 | Uniform Intro

校園 | Campus

上傳校園照片
本校尚無照片,歡迎提供照片上傳