Nga Tawa Diocesan School (雅塔瓦教區學校) 相簿

Nga Tawa Diocesan School

有照片想要跟大家分享嗎? 歡迎 投稿照片 到網站上喔,制服地圖也會將投稿的照片分享至粉絲專頁。