Hoërskool P.J. Olivier

P.J. Olivier High School

Hoërskool P.J. Olivier

Die Hoërskool P.J. Olivier is 'n gekombineerde, Afrikaanse staatskool in Grahamstad wat in 1956 gestig is as enigste Afrikaansmediumskool in die oorwegende Engelse stad met sy roemryke Engelsmediumskole.

Die skool het 'n koshuis, Huis W.E.G. Louw, genoem na die Afrikaanse skrywer en indertydse lektor in Afrikaans en Nederlands aan Rhodes-universiteit en broer van die Afrikaanse skrywer N.P. van Wyk Louw. Hy het self die hoeksteen van die gebou op 2 Maart 1956 gelê.

Die skool bied onderrig van gr. R tot gr. 12 aan. Dit is genoem na die destydse administrateur van Kaapland, P.J. Olivier.

制服介紹 | Uniform Intro

校園 | Campus

上傳校園照片
本校尚無照片,歡迎提供照片上傳