Trường quốc tế Á Châu(亞洲國際學校) 地圖

The Asian International School

  • 地址: Phường 12 Tân Bình, 156/20 Cộng Hòa, Phường 12, Tân Bình, Hồ Chí Minh, 越南