โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 地圖

Ratchasima Wittayalai School

  • 地址: โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 泰國