SMK Bandar Utama Damansara (3)

SMK Bandar Utama Damansara (3)

KAMI warga sekolah bertekad dengan penuh iltizam, berikrar dengan sepenuh daya usaha untuk:

Menyediakan pendidikan yang terbaik kepada pelajar-pelajar berteraskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan ke arah perpaduan bangsa Malaysia.

Menentukan pelajar-pelajar mendapat pendidikan yang sama dan tanpa mengira latar belakang agama dan keturunan.

Mewujudkan pelajar-pelajar yang berbudi pekerti, bertatasusila dan berhemah tinggi dan serba boleh.

Menyediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif untuk pelajar-pelajar.

Menjadikan warga pendidik dan kakitangan yang peka, responsif dengan kehendak dan keperluan pelajar dan juga mengamalkan perkhidmatan yang berteraskan sifat penyayang.

制服介紹 | Uniform Intro

校園 | Campus

上傳校園照片
本校尚無照片,歡迎提供照片上傳